Historie a další informace
Stručná historie
Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. V době výstavby byla kromě černé kuchyně a komínů celá roubená. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 šlechtic Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých 65 letech rozhodl poustevničit. Svůj majetek věnoval na chod poustevny, ve které žil spolu se dvěma poustevníky až do své smrti roku 1763. Oba poustevníci zde poté žili do roku 1782, kdy císař Josef II. kongregaci poustevníků zrušil. Oba zde pak dožili jako kostelníci. Poté byla poustevna mírně stavebně upravena a dále používána jako obydlí pro kostelníka a přechodně pro kaplana vykonávající poutní mše a to až do roku 1945 bez větších úprav. Dispozice nezměněny, roubení vnitřních stěn bylo nahrazeno zdivem, šindelová střecha ve 20. století nahrazena lepenkou či plechem. Po roce 1945 již nebyla obývaná a staraly se o ni řádové sestry pracující v místním domově důchodců. Po roce 1989 byly prováděly jen občasné opravy a roku 2010 se již zdálo, že bude pohlcena dřevomorkou. Od té doby se jí snaží náš spolek zachránit a opravit. Kostel je v celkem dobrém stavu, slouží k občasným bohoslužbám. Celek je otevřen s omezeními pro veřejnost.

Některé prameny
Vavřinec Wintera: Moderní poustevna u Teplických skal - první zpráva, ze které jsme se o poustevnících dozvěděli.

(1) a (2) - Článek pro časopis Čech z roku 1905 od téhož autora

Josef Karpf: Wekelsdorf, kapitola Kostelík P. Marie Pomocné - kniha o Teplicích, kterou napsal rodák z Horních Teplic

Bohumil Sýkora: Poustevníci v Teplicích nad Metují - článek pro Teplické ozvěny (místní časopis) od obdivovatele poustevny

Antonín Cechner - Soupis památek v politickém okresu Broumovském - zde lze nalézt technické informace o kostele

Díky stavebněhistorickému průzkumu a dalšímu bádání, včetně průzkumu při rekonstrukci, jsme některé informace z článků museli poopravit. Budeme je postupně zveřejňovat.

Nové články (již neaktuální)
Oznámení prohlídek, Teplické ozvěny, prosinec 2009 zde

Oznámení záchrany poustevny, Teplické ozvěny, červen 2011 zde

Zpráva č.2 o rekonstrukci poustevny, Teplické ozvěny, květen 2012 zde

Zpráva o rekonstrukci poustevny, Teplické ozvěny, září 2023 zde

Posudky
Vyjádření památkářů z roku 2010 zde

Zajímavé informace
Popis varhan