Zprávy z teplické poustevny


     Martin Mráz, zveřejněno v říjnu 2023 v Teplických ozvěnách


    Hlavním cílem našeho spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“ je rekonstrukce. V minulých letech jsme provedli nejnaléhavější práce – opravu střechy a krovu. Letos dokončíme roubení a tím bude poustevna zbavena posledního místa, kde byla houba dřevomorka nalezena. Opravu provádí tesař David Stejskal z Pardubic s pomocníky, který trámy vyrábí ručně tesařskými sekerami hlavatkou a širočinou. Velký dík patří městu Teplice nad Metují za věnování veškerého dřeva na opravu a panu Tomáši Milatovi s dřevorubci městských lesů za trpělivost při kácení kmenů – od tesaře vždy dostali seznam požadovaných průměrů a délek. Rozměry bylo potřeba dodržet, abychom se s nově natesanými trámy roubení vešli mezi ponechávané staré.
    Postupně již začínáme provádět i práce v interiéru. Letos jsme již potřetí přivítali skupinu brigádníků ze spolku „The Friends of Czech Heritage“ z Anglie, který pomáhá s opravami na různých místech Čech a Moravy. 2. září k nám přijelo 8 dobrovolníků, kteří se od neděle do čtvrtka věnovali zednickým pracem. Dozdívali vybourané koruny kamenných zdí, které jsme museli odbourat kvůli dřevomorce. Dále odstranili novodobé betonové podlahy a odebrali zásyp, který bude nahrazen pěnovým sklem, na které bude položena keramická dlažba. Nakonec pokračovali s omítkami v první poustevnické cele – byl proveden průzkum maleb, odstranění nesoudržných vrstev a doplnění nové omítky na dozděných místech s přetažením na staré vrstvy.
    Ve skupině brigádníků bylo 6 Angličanů, povětšinou zedníků v důchodu. Dvě dobrovolnice byly italské studentky architektury z Benátek a byly k nám vyslány v rámci své praxe. Skupinu vedl Filip Trunečka, který se věnuje opravám památek tradičními materiály, především vápenným fasádám. Byl oceněn ministerstvem kultury titulem „Nositel tradice lidového řemesla“.
    Děkujeme městu za zapůjčení a odvoz kontejnerů se sutí. Dále děkujeme firmě Deymed Diagnostic z Hronova za půjčení zednických stojin pro podepření trámů a za půjčení auta pro dopravu dobrovolníků. Byl to nádherný týden, za pomoci dobrovolníků se nám poustevna o kus přiblížila k vysněnému cíli. Během práce se ještě přihlásil jeden dobrovolník z Teplic, s kterým jsme za týden pokračovali v úpravě podlahy v druhé místnosti. Díky.
    Další činností spolku je využívání poustevny. To bude naplno fungovat až po rekonstrukci, kdy zde plánujeme vytvořit malé muzeum. První část bychom rádi otevřeli již příští rok. Přesto lze stále poustevnu navštívit a vyslechnout si výklad, což zajišťuje pan Šikut na svůj živnostenský list.
    Pokud nám chcete pomoci, můžete ze zúčastnit brigády nebo přispět do veřejné sbírky. Děkujeme Ministerstvu kultury ČR a městu Teplice za finanční podporu opravy roubení a dále všem individuálním přispěvatelům, z kterých uveďme paní Jarmilu Kubečkovou, která nás podpořila již poněkolikáté.
    Součástí poustevny je i kostel P. Marie Pomocné. Ten je vcelku v dobrém stavu (když pomineme sakristii s propadlým stropem a stropní trámy v lodi, které drží mimo jiné díky bezvadnému věšadlovému krovu). Přesto, že jsme letos v kostele měli uskladněny trámy z roubení, proběhlo v něm několik koncertů – jeden z cyklu Za poklady Broumovska a další dva z Varhanního léta Ladislava Šikuta.
    Více informací (podrobnější popis oprav, účetnictví spolku nebo historii poustevny) najdete na našich webových stránkách www.poustevnateplice.cz