Varhany v kostele P. Marie Pomocné v Teplicích nad Metují

Postaveny v r. 1902 Paulem Noskem z Broumova.

Mechanika s kuželkovou vzdušnicí, kuželky jsou spíše válcovité. Stav varhan je velmi dobrý, jsou po generální opravě píšťal, klaviatury, pedálnice a mechaniky. U píšťal byl obnoven půvabný jemný nápliv. Za letních veder a sucha mají varhany tendenci pískat (vzdušnice s kuželkami opravena nebyla), tomu však účinně předcházíme vlhčením vzduchu. Píšťaly jsou velmi nahloučené a nepatrným pohnutím se tudíž rozladí, proto je necháváme každým rokem přiladit.

Manuál: Pedál:
Principál 8´ Subbas 16´ (ve skutečnosti Kvintadena 16´)
Flöte 8´ (slabší) Pedál. spojka
Hohlflöte 8´ (silnější)
Salicionál 8´ (naladěn do výchvěvu)
Gamba 8´
Oktáva 4´
Tremolo (není původní)

Rozsah:
manuál C – f3 chromaticky
pedál C – d1 chromaticky


Zvuk varhan má osobité kouzlo, pleno je vydatné. Vhodné k interpretaci skladeb barokních, rokokových a klasicistních, a to spíše komorních, chybí však alikvotní rejstřík. Výborné pro český romantismus a českou ranou modernu, dobře zní kupodivu i francouzská, německá i jiná hudba.