Zpráva č. 2 o rekonstrukci poustevny u kostela P. Marie Pomocné


     Martin Mráz, zveřejněno 15.5.2012 v Teplických ozvěnách


     Od 9.2.2012 má objekt poustevny a kostela v pronájmu naše občanské sdružení „Zachraňme teplickou poustevnu, o.s.“, podepsáno administrátorem teplické farnosti Mons. Mariánem Lewickým a Královéhradeckým biskupstvím. Cílem sdružení je záchrana celého objektu, kostel bude nadále sloužit k liturgickým účelům.
     Hlavním problémem poustevny je rozšíření dřevomorky v aktivním stadiu ve stropech a stěnách. Dalším problémem je odvod dešťové vody sklepem – narušená statika vnější zdi a zřícená nosná zeď ve sklepě. Viditelný problém je též rozpadající se štítová zeď vchodu do poustevny. Dřevomorka v suchém stadiu byla nalezena i ve zhlavích stropních trámů kostela, v podlaze pod schody a ve stropě sakristie, jehož část se již zřítila.
     Nyní se věnujeme rekonstrukci poustevny, vzhledem k rozšíření dřevomorky ji bylo nutné rozdělit do dvou fází. V první půjde o záchranu havarovaných částí, odstrojení stavby poustevny a rekonstrukci střechy. Ve druhé bude dokončena rekonstrukce do žádané historické podoby. Současně je třeba pomýšlet na opravu stropních trámů kostela, která by díky konstrukci stropu – velikým fabionům – nemusela být pro cennou fresku destruktivní.
     Minulý rok se začalo svépomocí s provizorní opravou střechy lepenkou, dále byla shozena část stropu v jedné místnosti a odklizena suť i ze sakristie. Město Teplice nad Metují vykácelo stromy, které poustevnu ohrožovaly, za což děkujeme.
     V současné době je vytvořena projektová dokumentace záchrany poustevny a biologický průzkum (zmapování rozšíření dřevomorky). Je také dokončen stavebně-historický průzkum (zjištění a dokumentace stavební historie), který objekt hodnotí jako unikát, i když se ještě doplňuje historie poustevny. V těchto dnech by mělo být vydáno stavební povolení. Žádáme o granty na práce podle projektu. Je vyhlášena veřejná sbírka s číslem účtu 238711929/0300, více najdete na www.poustevnateplice.cz, email: sdruzeni@poustevnateplice.cz.

Návrh oprav podle projektu - časový harmonogram závisí na získaných financích

Svépomocné práce na rok 2012

Účetnictví ke dni 15.4.2012


Příjmy Výdaje
1700 Kč – příspěvky na účet veřejné sbírky 26160 Kč – zaměření objektu
1350 Kč – sbírka po mši 18.8.2011 72960 Kč – projektová dokumentace, biologický průzkum
5308 Kč, 42 Eur – dobrovolné vstupné 5600 Kč – lepenka na provizorní opravu střechy
97660 Kč – sponzor projektové dokumentace


Noc kostelů

     Dne 1. června večer proběhne tzv. Noc kostelů. V tento den, nejčastěji večer, jsou po celé Evropě otevřeny některé kostely více než obvykle. Teplická poustevna s kostelem bude od 18 hodin otevřena, bude možnost prohlídky celého objektu od sklepa až po krov. Ve 20 h proběhne v kostele P. Marie Pomocné přednáška s promítáním „Jak se žilo poustevníkům“, ve 22 h varhanní koncert (česká a polská varhanní tvorba). Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu. Po celou dobu bude k dispozici čaj a malé občerstvení.


Martin Mráz – předseda sdružení a Ladislav Šikut - místopředseda