Záchrana poustevny


     Martin Mráz, zveřejněno 15.6.2011 v Teplických ozvěnách


     Dne 7.7.2010 bylo založeno občanské sdružení „Zachraňme teplickou poustevnu“. Jeho cílem je zachránit cennou památku našeho města a zdokumentovat její historii. Je to poustevna na Kamenci, poloroubená stavba půdorysu tvaru U, postavená ve stylu kapucínského kláštera s překrásnou kaplí – kostelem P. Marie Pomocné. Postavil ji v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, velmi bohatý pražský lékař, který se ve svých asi 65 letech rozhodl žít poustevnický život. Žili zde celkem tři poustevníci. Roku 1782 císař Josef II řád poustevníků (Ivanitů) zrušil.
     Na poustevně je zdá se zachováno hodně původních prvků, bližší informaci nám podá až stavebně historický průzkum. Všechny cenné předměty jsou uloženy v depozitáři. V kostele je velmi originální stropní freska, na které jsou vyobrazeni poustevníci a mnoho zatím neobjasněných symbolů.
     Poustevna je nyní ve špatném stavu, je napadena dřevomorkou domácí. Kostel je zdá se zatím dřevomorky ušetřen, ale také potřebuje opravy – některé stropní trámy jsme nalezli uhnilé. Naším záměrem je poustevnu zachránit, zrekonstruovat do původního stavu včetně vybavení a využít zčásti jako muzeum Teplic a dále k místu pro pořádání různých přednášek, výstav, setkání a duchovních obnov. Kostel bude i nadále sloužit liturgickým účelům.
     Mezi sdružením a farností je podepsaná nájemní smlouva k poustevně a dne 28.května 2011 jsme dostali svolení k opravě. Zatím byl proveden hrubý úklid (propadlé části stropu, odstranění plodnic houby a částečně spór). V těchto dnech by mělo probíhat zaměření – tvorba stavebního plánu poustevny. Budou následovat další fáze přípravy záchrany: stavebně-historický průzkum a biologický průzkum. Na jejich základě bude vypracován projekt záchrany. Všechny práce bude řídit firma INRECO s.r.o. Hradec Králové, která se dlouhodobě zabývá rekonstrukcí památek, ve spolupráci s NPÚ Josefov.
     Letos bychom rádi kromě vytvoření projektové dokumentace objekt zajistili tak, aby se v něm již dřevomorka nerozšiřovala, tedy pokusíme se alespoň o částečnou likvidaci houby a provedeme provizorní opravu střechy (návrat původní šindelové krytiny bude bohužel až jednou z posledních fází celé rekonstrukce). Budeme žádat o granty.
     Obracíme se na vás, zachraňme společně jednu z nejcennějších památek Teplic. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku s účtem 238711929/0300 vedeným u Poštovní spořitelny.
     Více o poustevně a její opravě včetně účetnictví najdete na www.poustevnateplice.cz. Stav oprav budeme také zveřejňovat v Ozvěnách.
     Zveme vás k návštěvě poustevny i kostela (otevírací doba bude zveřejněna), při které si můžete vyslechnout výklad. Zveme vás též na Varhanní léto, které pořádá Mgr. Ladislav Šikut, jehož některé koncerty proběhnou v kostele P. Marie Pomocné. Po prvním koncertu, který se zde koná v pondělí 4.7. v 19 hodin, proběhne po prohlídce poustevny valná hromada sdružení, kam jste také zváni.

Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení