Vítejte na stránkách poustevny v Teplicích nad Metují
O poustevně
Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Roku 1782 císař Josef II. kongregaci poustevníků zrušil, ale poutní kostel s poustevnou zrušen nebyl. Více v sekci informace.

Záchrana a náš úmysl
Poustevna je nyní ve špatném stavu. Vlastník Farnost Teplice nad Metují nemá prostředky cennou památku zachránit. V roce 2010 byl založen spolek "Zachraňme teplickou poustevnu". Jeho smyslem je především poustevnu zachránit a dále s citem opravit tak, aby na ní byl vidět stavební vývoj. Jsou zde zřetelné části původní barokní, pozdější klasicistní úpravy i nejmladší předválečné. Poustevna má tři místnosti, v části bychom rádi zřídili expozici historie objektu i města a část by se využívala jako prostor pro setkání - duchovní obnovy a podobně. Podle našeho názoru není dobré poustevnu veřejnosti uzavřít a využívat ji jen jako ubytování, ale ani z ní udělat muzeum, které bude jinak neobydlené.
Kostel je v dobrém stavu, nejvíce v něm zaujme fresková výzdoba s bohatou symbolikou.

Poustevnu s kostelem si lze prohlédnout, je otevřena pro veřejnost a konají se v ní prohlídky s výkladem. V kostele se konají mše farnosti Teplice nad Metují.

Vyhlásili jsme veřejnou sbírku. Účetnictví průběžně zveřejňujeme.

Aktuality
Můžete hlasovat pro naši sbírku v soutěži Máme vybráno portálu Pro památky. Vedeno pod číslem 091. Uzávěrka je 20. května.

Letos máme v plánu V. etapu - přípravné práce před opravou roubení - statické zajištění vnější zdi v úrovni 1NP a dozdění posledního komínu, který jsme nechali pod šindelí ubouraný.

Ukončili jsme IV. etapu - dokončení krovu a střechy poustevny. Hlavními sponzory byly Ministerstvo kultury ČR a Královéhradecký kraj. Velký dík patří městu Teplice nad Metují, přispělo nám finančně, darovalo dřevo, pomohlo s dopravou a poskytlo místo pro tesání a máčení trámů. Více ve zprávě.

Květen: Právě probíhá dokončování loni vyzděného vstupního portálu. Rozhodli jsme se ho zakrýt pískovcovými deskami. Po jejich položení, což by mělo být do týdne, přineseme fotografie poustevny po poslední etapě opravy.


2017: Pokračují práce na opravě poustevny. Letos mimo jiné dokončíme opravu krovu a přezdíme vstupní portál. Zatím mají tesaři natesané potřebné trámy z kulatiny, kterou jsme darem dostali od města. Od 25. srpna s přestávkami sestavují krov.


Nejprve se na kmen nakreslí provazem čára určující trám. Pak se do něj vysekají záseky. Tím se určí rozměr trámu.


Dřevo se pak mezi záseky hlavatkou na hrubo odseká.
Na čisto širočinou.


Podobně jako v minulých letech tesá David Stejskal s pomocníky.


Natesané trámy odpočívají v hale.

Následovat bude přezdění portálu a nakonec bude položena šindel. Plánujeme také opravu dvou komínů i sanktusníku.


V sobotu dne 20. května 2017 v 11 hodin v poustevně a kostele P. Marie Pomocné se konalo setkání saleziánů spolupracovníků, viz zde. Obsahem byla mše s křtem, setkání na zahradě a pouť ke kříži smíření na Bukové hoře. Pěkné počtení je zde.

Letos budeme pokračovat etapou IV. opravy poustevny - dokončení rekonstrukce střechy, dozdění komínů a štítové zdi. Hlavními sponzory budou Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury a město Teplice nad Metují.

Letos přes prázdniny se budou konat prohlídky poustevny s výkladem každý den 9:30 až 12:00 a 14:00 až 17:45. Více v plakátku.

V kostelele P. Marie Pomocné se konají pravidelné bohoslužby první sobotu v měsíci v 8:00 hodin.

Současný stav
Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedena výměna krytiny. Plechová střecha nad spojovací chodbou a sakristií je v celkem dobrém stavu. V projektu máme předepsanou výměnu za měď. Báň sanktusníku je opravena. K ukončení hrubých oprav nám zbývá roubení, které stále obsahuje dřevomorku, dále je třeba dozdít vybourané koruny zdí, které bychom měli ozářit mikrovlnami. Potom je třeba vyměnit podlahy a doplnit stropy. Poté přikročíme k úpravám interiéru poustevny. O průběhu rekonstrukce podrobněji v sekci rekonstrukce.
Kostel je v použitelném stavu, stále slouží k pravidelným bohoslužbám. Fresky jsou ve velmi dobrém stavu, před cca 120 lety byly údajně částečně přemalovány (zatím nalezené informace se rozcházejí). Ve stropních trámech zapuštěných do stěny přiléhající k poustevně byla ovšem dřevomorka nalezena, nyní je v suchém stadiu. V blízké budoucnosti je třeba provést jejich opravu. V sakristii je propadlý strop, což vypadá hrozivě, ale další havárie nehrozí, proto tuto opravu odkládáme, až budou provedeny opravy částí bezprostředně ohrožující stavbu - což je střecha a roubení poustevny. Nakonec je dřevomorka v suchém stadiu v kostele ve dřevěné podlaze.