Vítejte na stránkách poustevny v Teplicích nad Metují
O poustevně
Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Roku 1782 císař Josef II. kongregaci poustevníků zrušil, ale poutní kostel s poustevnou zrušen nebyl. Více v sekci informace.

Záchrana a náš úmysl
Poustevna byla donedávna napadená dřevomorkou, odsouzena k zániku, vlastník Farnost Teplice nad Metují neměl prostředky ani velký zájem cennou památku zachránit. V roce 2010 byl založen spolek "Zachraňme teplickou poustevnu". Jeho smyslem je především poustevnu zachránit a dále s citem opravit tak, aby na ní byl vidět stavební vývoj. Jsou zde zřetelné části původní barokní, pozdější klasicistní úpravy i nejmladší předválečné. Opravu krovu provádíme tradičním způsobem.
Poustevna má tři místnosti, v části bychom rádi zřídili expozici historie objektu i města a část by se využívala jako prostor pro setkání - duchovní obnovy a podobně. Podle našeho názoru není dobré poustevnu veřejnosti uzavřít a využívat ji jen jako ubytování, ale ani z ní udělat pouze muzeum, které bude jinak neobydlené. Poustevna má nyní novou střechu, komíny a vstupní portál. Roubení je stále napadené a je vybourána podstatná část zdí.
Kostel je v relativně dobrém stavu, nejvíce v něm zaujme fresková výzdoba s bohatou symbolikou.

Poustevnu s kostelem si lze prohlédnout, je otevřena pro veřejnost a konají se v ní prohlídky s výkladem. V kostele se konají mše farnosti Teplice nad Metují.

Vyhlásili jsme veřejnou sbírku. Účetnictví průběžně zveřejňujeme.

Aktuality
Ve čtvrtek - pátek 6. - 7. listopadu 2018 proběhne v Praze českoněmecká konference o záchraně památek SACRUM 2018, pořadatelem je sdružení Omnium.

Právě provádíme stažení objektu na úrovni přízemí ocelovými táhly. To obnáší vykopat rýhy, provrtat či odbourat stěny a uložit táhla. Nějaké práce provádíme svépomocí. Pokud byste nám rádi pomohli, napište nám nebo zavolejte na 774366522. Práce ještě nemáme ukončeny.

V sobotu 25.8. jsme se rozloučili P. Marianem Lewickým, děkanem z Police nad Metují. Několik let dojížděl i k nám do Teplic jako farář excurrendo. Nejsilnější vzpomínku na něj mám z pravidelných farních setkáních po středeční mši před 17 lety, kdy jsem do Teplic přišel. Do té doby jsem znal živou studentskou farnost v Brně a o malé farnosti v sudetech jsem si nedělal iluze. Bylo to něco nečekaného. Za jeho působení Teplická farnost kvetla. Po dvou letech jsme dostali nového faráře a farnost se vrátila do sudetské reality. Každé další setkání s Marianem bylo velice milé i obohacující - ať při příležitostné návštěvě Police, na pouti do Vambeřic, při křtu dětí či ve zpovědnici. Úžasný zážitek byla poutní mše u P. Marie Pomocné na Kamenci v roce 2011, kdy byl kostel po letech zavření otevřen. Díky pane faráři, budete nám chybět...

Ukončili jsme IV. etapu. Podařilo se nám dokončit střechu až ke kostelu, což znamenalo opravu krovu a položení nové štípané šindele. Dost přemýšlení dal řemeslníkům přechod ze šindelové střechy na plechovou v úžlabí na straně svažující se do zahrady. Opravili jsme další komín a přezdili štítovou zeď s nikou, kde byla pravděpodobně socha patrona poustevníků. Na fotografii je zatím bez fasády. Opravili jsme věžičku zvoničky a nově položili úzký štípaný šindel. Na ní jsme nechali vyrobit osmiboký plechový límec a osadili novou makovici. Původní železný kříž jsme naimpregnovali moderním restaurátorským lakem. Vždy se snažíme zachovat co nejvíce původních prvků. Tesařské práce provádí tesař David Stejskal ručně tradiční technologií a zednické Filip Trunečka použitím místních materiálů a zachování tehdejšího vzhledu.

Tím jsme zase o krůček blíže k vysněnému cíli - opravit poustevnu pro malé muzeum i místu pro setkání. Já si to představuji jako muzeum peří z jednoho známého filmu. V současné době máme opraven krov, ale místnosti jsou v dezolátním stavu. Koruny zdí jsou odbourány, roubení je stále s dřevomorkou. Dosáhli jsme bodu, kdy je poustevna nejméně obyvatelná. Poustevnu je i tak možné navštívit. Ladislav Šikut s pomocníky zde bude celé prázdniny provázet každodenně, mimo ně o víkendech. Kostel má sice mobiliář odvezen, ale je v celkem dobrém stavu. Zaujme zde především nevšední freska s iluzorní architekturou a bohatou symbolikou. Poustevna je v opravě, ale je možné do ní opatrně nahlédnout. Poustevnická zahrada je nyní krásně rozkvetlá.

Na opravu nám z větší části příspívá Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. Velice děkujeme městu za věnování dřeva, technickou podporu i za finanční příspěvek. Děkujeme panu Oldovi Schejbalovi za provedení restaurátorského průzkumu a impregnaci kříže a uměleckému restaurátoru Janu Machovi z Červeného Kostelce za finální povrchovou úpravu makovice. Dále děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky a v neposlední řadě panu Ročárkovi za ochotné zapůjčení nářadí.


2017: Pokračují práce na opravě poustevny. Letos mimo jiné dokončíme opravu krovu a přezdíme vstupní portál. Zatím mají tesaři natesané potřebné trámy z kulatiny, kterou jsme darem dostali od města. Od 25. srpna s přestávkami sestavují krov.


Nejprve se na kmen nakreslí provazem čára určující trám. Pak se do něj vysekají záseky. Tím se určí rozměr trámu.


Dřevo se pak mezi záseky hlavatkou na hrubo odseká.
Na čisto širočinou.


Podobně jako v minulých letech tesá David Stejskal s pomocníky.


Natesané trámy odpočívají v hale.

Následovat bude přezdění portálu a nakonec bude položena šindel. Plánujeme také opravu dvou komínů i sanktusníku.


V sobotu dne 20. května 2017 v 11 hodin v poustevně a kostele P. Marie Pomocné se konalo setkání saleziánů spolupracovníků, viz zde. Obsahem byla mše s křtem, setkání na zahradě a pouť ke kříži smíření na Bukové hoře. Pěkné počtení je zde.

Letos budeme pokračovat etapou IV. opravy poustevny - dokončení rekonstrukce střechy, dozdění komínů a štítové zdi. Hlavními sponzory budou Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury a město Teplice nad Metují.

Letos přes prázdniny se budou konat prohlídky poustevny s výkladem každý den 9:30 až 12:00 a 14:00 až 17:45. Více v plakátku.

V kostelele P. Marie Pomocné se konají pravidelné bohoslužby první sobotu v měsíci v 8:00 hodin.

Současný stav
Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedena výměna krytiny. Plechová střecha nad spojovací chodbou a sakristií je v celkem dobrém stavu. V projektu máme předepsanou výměnu za měď. Báň sanktusníku je opravena. K ukončení hrubých oprav nám zbývá roubení, které stále obsahuje dřevomorku, dále je třeba dozdít vybourané koruny zdí, které bychom měli ozářit mikrovlnami. Potom je třeba vyměnit podlahy a doplnit stropy. Poté přikročíme k úpravám interiéru poustevny. O průběhu rekonstrukce podrobněji v sekci rekonstrukce.
Kostel je v použitelném stavu, stále slouží k pravidelným bohoslužbám. Fresky jsou ve velmi dobrém stavu, před cca 120 lety byly údajně částečně přemalovány (zatím nalezené informace se rozcházejí). Ve stropních trámech zapuštěných do stěny přiléhající k poustevně byla ovšem dřevomorka nalezena, nyní je v suchém stadiu. V blízké budoucnosti je třeba provést jejich opravu. V sakristii je propadlý strop, což vypadá hrozivě, ale další havárie nehrozí, proto tuto opravu odkládáme, až budou provedeny opravy částí bezprostředně ohrožující stavbu - což je střecha a roubení poustevny. Nakonec je dřevomorka v suchém stadiu v kostele ve dřevěné podlaze.