Vítejte na stránkách poustevny v Teplicích nad Metují
(připravte si rok postavení poustevny, který najdete o kousek dál)

O poustevně
Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Roku 1782 bylo císařem Josefem II. poustevnictví zrušeno, ale poutní kostel s poustevnou uzavřen nebyl. Více v sekci informace.

Záchrana a náš úmysl
Poustevna byla donedávna napadená dřevomorkou, odsouzena k zániku, vlastník Farnost Teplice nad Metují neměl prostředky ani velký zájem cennou památku zachránit. V roce 2010 byl založen spolek "Zachraňme teplickou poustevnu". Jeho smyslem je především poustevnu zachránit a dále s citem opravit tak, aby na ní byl vidět stavební vývoj. Jsou zde zřetelné části původní barokní, pozdější klasicistní úpravy i nejmladší předválečné. Opravu krovu provádíme tradičním způsobem - pomocí trámů natesaných z kulatiny.
Poustevna má tři místnosti, v části bychom rádi zřídili expozici historie objektu i města a část by se využívala jako prostor pro setkání - duchovní obnovy a podobně. Podle našeho názoru není dobré poustevnu veřejnosti uzavřít a využívat ji jen jako ubytování, ale ani z ní udělat pouze muzeum, které bude jinak neobydlené. Poustevna má nyní novou střechu, opravené všechny tři komíny a nahrubo vstupní portál. Zděné a roubené stěny se právě opravují.
Kostel je v relativně dobrém stavu, sice se stále odvezenou výzdobou, ale s překrásnou nástropní malbou s mariánskou tématikou.

Poustevnu s kostelem si lze prohlédnout, je otevřena pro veřejnost a konají se v ní prohlídky s výkladem. V kostele se konají mše farnosti Teplice nad Metují.

Vyhlásili jsme veřejnou sbírku. Účetnictví průběžně zveřejňujeme.

Aktuality

10.10.2023 Dokončujeme opravu roubení poustevny. Přispělo nám Ministerstvo kultury ČR a město Teplice nad Metují. Poprvé jsme letos žádali i Nadaci ČEZ, ale neuspěli jsme.

O letošních pracech v poustevně jsme napsali do Teplických ozvěn..

3. až 7. září 2023 proběhl v poustevně workshop zednických prací. Se skupinou dobrovolníků z Anglie ze spolku The Friends of Czech Heritage neboli Přátelé českých památek jsme dozdívali zbylé koruny zdí, pokračovali v omítkách v celách a začali úpravu podlahy v první cele. Práce vedl opět Filip Trunečka, odborník na rekonstrukce památek.

(bližší popis ještě bude doplněn)

22.7.2023 v 18:00 - Čtvrtou červencovou sobotu k nám zavítal festival Za poklady Broumovska. Obdivovali jsme kytaru a klarinet v podání polských hudebníků.
Cílem festivalu, konajícího se již od roku 2006, je propagace klasické hudby a upozornění na stav tehdy ještě chátrajících kostelů na Broumovsku. Postupem času přibyly koncerty i v kostelech na Teplicku a Policku.

10.8.2023 v 19:00 I letos pořádal L. Šikut Varhanní léto, jehož tři koncerty proběhly v našem kostelíku. První ve čtvrtek 10.8., další ve čtvrtek 17.8. a poslední v úterý 29.8. vždy v 19:00.

2.6.2023 16:40 - 20:30

V pátek 2.června 2023 byl kostel sv. Vavřince otevřen pro širokou veřejnost v rámci akce Noc kostelů . Nebyl to tedy náš poustevní, ale farní, druhý kostel v Teplicích nad Metují. Jeho stavba byla započata právě před 300 lety, roku 1723. Je postaven v raně barokním slohu.

16:40 mše svatá - pravidelná všední

17:30 přednáška o historii Teplic za rodu Straků z Nedabylic, stavitelů kostela. Promluví PhDr. Miroslava Moravcová.

Poté bylo až do 20:30 otevřeno a s příchozími návštěvníky jsme prošli loď kostela, krov, zvonici a odvážnější se podívali z věže na Teplice. Ke všemu byl podán komentář. Plánovaná varhanní hudba bude ke slyšení příště, letos jsem ji špatně zorganizoval.

30.4.2023 Až do 30.5.2023 je možné hlasovat v soutěži Máme vybráno veřejných sbírek na opravu památek pořádanou portálem Pro Památky .

27.2.2023 Těšíme se na letošní rok. V kostele máme nyní uloženy trámy z roubení. Zdá se, že bychom ho letos mohli dokončit, pokud nám přispěje ministerstvo kultury, zbytek peněz ještě musíme zajistit. Pokud se to podaří, pokusíme se vrátit část výzdoby, která odsud byla odvezena v devadesátých letech. Loni jsme se o to snažili, i zabezpečení do kostela instalovali, ale nakonec jsme to odvolali z důvodů opravy. Poustevnu i kostel bude možné s různými omezeními, podle aktuálně prováděných prací, stále navštívit, o čemž zde budeme informovat.

Dále již pomýšlíme na opravu celého kostela. Začneme průzkumy, velice zajímavý bude restaurátorský průzkum fresky. Ale to nejdříve přístí rok. Zatím jsme si nechali vytvořit nabídku, letos však asi nezvládneme ani zaměření kostela.

V červnu bychom zorganizovali Noc kostelů, ale ne v tom našem poustevním, ale dole u sv. Vavřince. Můžete se těšit kromě komentované prohlídky kostela na výhled z věže.

Pokud nám budete chtít přispět nebo se zůčastnit nějaké brigádnické práce, napište. Jestli nás přátelé z Anglie navštíví i letos, počet anglických odpracovaných brigádnických hodin přesáhne ty české.

Konečně jsem aktualizoval účetnictví i popis rekonstrukce. Ještě ale stále tam nemám, co bych chtěl mít, tak to časem napravím. Nemám tam nové poznatky z historie, doplnění podrobnějšího popisu a fotografií rekonstrukce. A samozřejmě německou verzi.

Podporujme Ukrajinu! Je skvělé, že ji většina Čechů pomáhá a jsem rád. Ale i já mám přátele, kteří stojí na straně Ruska, čemuž nerozumím. V zemi, která má s Rusy (nedávné) i Němci (starší, ale poučné) zkušenosti. Hitler i Stalin nám řekl bych dostatečně ukázali, že gaunerům se nesmí ustupovat. Možná, že se neshodneme na tom, kdo je tady gauner. Historie nám to ale jasně ukazuje. Ale přes to všechno to neznamená, že nezůstaneme přáteli.

Z toho plyne, že budu rád, pokud nás podpoříte darem, ale budu raději, pokud podpoříte Ukrajinu.

31.12.2022 Zdárně jsme ukončili další etapu opravy - začali jsme s rekonstrukcí roubení. Tímto děkujeme sponzorům Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému kraji. Město Teplice nad Metují nás sponzoruje finančně, věnovalo nám z městských lesů veškerou potřebnou kulatinu a zajišťuje technickou podporu. Dále děkujeme firmě Deymed Diagnostic z Hronova za zapůjčení zednických výztuh. V neposlední řadě našim dárcům, jmenovitě Ing. Jarmile Kubečkové, více v sekci veřejná sbírka a účetnictví.

Je provedena první část opravy roubení. Nakonec ho tesaři celé rozebrali, neboť se cenný roh přeci jen nedal zachovat v celku, jedna střední srubnice byla dřevomorkou pod sloupkem zasažena a musela být natesána nová. Nadezdění pod prahovým trámem bylo dost zasažené houbou a raději bylo odbouráno. Roubení bylo znovu vystavěno do poloviny výšky po celé délce chodby. První díl prahového trámu, který je částečně pod úrovní podlahy, byl natesán z dubu. Do spojů byl vložen nový mech. Mezi srubnice bude mech vycpán až po dokončení celého roubení spolu s hliněnou vymazávkou v další etapě opravy.

(pro bližší popis klikněte na obrázek)
5. až 9. září 2022 proběhl v poustevně workshop zednických prací. Se skupinou dobrovolníků z Anglie ze spolku The Friends of Czech Heritage neboli Přátelé českých památek jsme dozdívali další část vybourané koruny zdí a začali omítku v jedné cele. Práce vedl Filip Trunečka, odborník na rekonstrukce památek.

(pro bližší popis klikněte na obrázek)

červenec 2022 Tesaři mají natesané srubnice pro opravu roubení. Samotná oprava začne v říjnu.

13.8.2022 v 17:00 Skončily oslavy první zmínky Teplic z roku 1362. V našem kostelíku jsme mohli slyšet zhudebněné básně Gertie Hampel-Faltis - tehdejší majitelky zámku v Dolních Teplicích. Ta ještě za války zemřela a její dcera, opuštěná oběma rodiči, byla po válce vysídlena do východního Německa a majetek zkonfiskován. Její vnučka Beate byla na oslavy pozvána a vyprávěla nám o životě své rodiny tady v Teplicích. Na oslavy byly pozvání dva poslední žijící rodáci z Teplic, což bylo skvělé. Vždycky je na nich vidět, jak to tu mají i po těch letech rádi. Jejich vyprávění při poslední procházce městem bylo snad to nejlepší z celých oslav. Někdy o tom napíšu víc.

4.8.2022 v 19:00 I letos L. Šikut pořádal v festival Varhanní léto, jehož tři koncerty proběhly v našem kostelíku.

23.7.2022 v 18:00 - Čtvrtou červencovou sobotu k nám zavítal festival Za poklady Broumovska. "Schubertova Ave Maria, Bachův chorál i další virtuozní skladby zazní v podání těch nejpovolanějších trumpetistů Marka Vaja a Jiřího Houdka a stálice českých varhaníků Aleše Bárty", jak píší organizátoři.

Cílem festivalu, konajícího se již od roku 2006, je propagace klasické hudby a upozornění na stav tehdy ještě chátrajících kostelů na Broumovsku. Postupem času přibyly koncerty i v kostelech na Teplicku a Policku.

8.7.2022 v 14:00 Poustevnu navštívil v rámci své pouti sousedský sbor NaŽďár a zazpíval nám i návštěvníkům. Snahou jejich spolku je oprava a modernizace kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru u Trutnova.

radek


11.5.2022 Až do 30.5.2022 je možné hlasovat v soutěži Máme vybráno veřejných sbírek na opravu památek pořádanou portálem Pro Památky .

27.2.2022 Obdivujeme Ukrajinu za její odvahu se postavit okupaci. Mají skvělého prezidenta. Úspěšně se brání přesile. Mohli se nechat obsadit jako my v roce 38 nebo 68. Bylo by to bez mrtvých. A zlo by se vesele šířilo dál, jako tenkrát...

Podpořme Ukrajinu jak se dá.

1.1.2022 Přejeme vše dobré do nového roku 2022 a děkujeme za vaši přízeň.
- Letos jsme obnovili stropy v místnostech, už to zde nevypadá jako po bombardování - děkujeme sponzorům Ministerstvu kultury ČR, českoněmeckému fondu budoucnosti, městu Teplice nad Metují i drobným dárcům. Brigádně jsme natřeli střechu z vnější strany poustevny dřevním térem, což musíme dělat každých 5 let. Vnitřní stranu už jsme nestihli (začali jsme pozdě), což napravíme nějaký slunečný jarní den. Stejně jako nátěr zvoničky.

Příští rok zahájíme opravu roubení. Dále bychom zprovoznili jednu celu a již konečně otevřeli, alespoň takto minimalisticky, vysněnou expozici historie Teplic nad Metují. Příští rok si budeme připomínat 660 let od první písemné zmínky města - Gusweynsdorf alias Teplicz. Proto jsme si předsevzali, že vytvoříme podmínky pro vrácení obrazů do kostela P. Marie Pomocné. V létě zde bude proveden přednes zhudebnělých úžasných básní naší rodačky Gerti Hampel-Faltis. Máme se na co těšit.

Ukázka stropu ve druhé cele.


12.11.2021 - poděkování
Tento den byl v teplickém kině uveden film „Kde domov můj“, který se zabývá vysídlením českých Němců po válce, jehož nejcennějším obsahem jsou natočené vzpomínky účastníků odsunu. Autor filmu Ondra Valchař tím poodkryl opomíjenou minulost našeho kraje. Na dobrovolném vstupném se vybralo 6131 Kč , které autor věnoval na opravu poustevny u kostela P. Marie Pomocné, za což mu jménem spolku velice děkuji . Určitě by tuto částku on sám použil pro další výzkumy, ale vážím si jeho podpory a vyjádření vztahu k této teplické památce.
Už naši němečtí předchůdci tento mariánský kostelík milovali: „Snad každý obyvatel Teplic a přítel tohoto idylického místa vystupuje v měsíci Matky Boží na pahorek nad městem, kde na zalesněné výšině stojí jejich klenot – Das Mariahilf-Kirchlein - mariánský kostelík. … Pro každou rodinu byl tento kostelík mezníkem v životě. Při oltáři Matky Boží počala pro místní i přátele z okolí cesta do života. U oddávacího oltáře každý přijal Boží požehnání na cestu životem. Mariánský kostelíčku – tebe milovali již naši otcové….“, jak píše Josef Karpf ve své knize Wekelsdorf. Na jiném místě knihy vzpomíná poslední německý farář Josef Nosse, původem z Libné, na poslední mši svatou před velkým transportem v září 1946, kdy se v kostelíku a okolí nashromáždilo tolik lidí, jako snad nikdy předtím.
Když sem v 90. letech němečtí rodáci začali opatrně jezdit, neopomněli kostelík navštívit. Často je doprovázel kněz Josef Jörgens, který dětství prožil v Teplicích. Jeho mladický sen, sloužit u oltáře v Mariahilf-Kirchlein, se mu splnil až po desítkách let, kdy zde při jeho první návštěvě večer uspořádal mši svatou, jak mi vyprávěl Richard Tscherwitschke, janovický patriot, rodák ze Záboře. On sám jako malý kluk kostelík často navštěvoval, když s otcem chodili z Teplic na Záboř.

9.7.2021 - setkání rodáků Bad Kissingen
Ve dnech 9. - 11.7. se v Bad Kissingenu v Německu uskutečnilo již 35. setkání vystěhovaných rodáků z oblasti Broumovska, teplicka a Starkovska. Na tom minulém jsem povídal o poustevně, Letos jsem přímo příspěvek neměl, jen jsem odpovídal na dotazy. Více

3.7.2021 - První červencovou sobotu k nám zavítal festival Za poklady Broumovska, kde jsme obdivovali trojici hoboj, klarinet a fagot.

Cílem festivalu, konajícího se již od roku 2006, je propagace klasické hudby a upozornění na stav tehdy ještě chátrajících kostelů na Broumovsku. Postupem času přibyly koncerty i v kostelech na Teplicku a Policku.

28.5.2021 - Zapojili jsme se do Noci kostelů . V tento den byla poustevna s kostelem do noci otevřena, návštěvníci si prohlédli poustevnu v rekonstrukci, kostel včetně krovu s věží a vyslechli si povídání o poustevnících.

Děkujeme všem, kdo jste vyplnili dotazník týkající se sochy Trubače, která stála v Teplicích nad Metují. Výslednou práci si můžete prohlédnout zde (velikost 28MB, může chvíli trvat, než se načte):

Trubač - ročníková práce

Na vysvětlení, student gymnázia Broumov Antonín Mráz si vybral ročníkou práci z Českého jazyka na téma Trubače v Teplicicích nad Metují. Její součástí byla i anketa webové formy, pro kterou jsme mu poskytli místo na našich stránkách. Anketa byla určena především pro obyvatele Teplic, ale výsledek si každý může prohlédnout.

Plán na letošní rok 2021. Obnovíme stropy v celách, velké místnosti a černé kuchyni, hlavními sponzory bude ministerstvo kultury a ČNFB. Dále dozdíme vybourané koruny zdí. Formou brigády natřeme střechu poustevny, první část se dokončila před více než 5 lety. Také provedeme nátěr sanktusníku, což nešlo provést hned po tesařských pracech.

Únor 2021


24.12.2020 - po dlouhých 6 letech má poustevna opět tři komíny. Podařilo se nám dokončit opravu posledního, který byl v roce 2014 při rekonstrukci střechy jen ubourán a neopraven. Dále jsme pokročili v rekonstrukci zvoničky, máme dokončeny tesařské práce - opraveny stojiny, římsy a bednění s latěmi. Nátěr sjednocující opravenou báň s bedněním provedeme na jaře, letos už to nelze udělat. Práce byly sponzorovány s použitím grantu Českoněmeckého fondu budoucnosti a města Teplic nad Metují. Více bude v účetnictví.podzim 2020 - Dokončujeme opravu zvoničky. Vlevo je vidět nový komín na zimu zakrytý.


Dne 12.záři po delší přestávce budeme pokračovat s opravou poustevny. Tento den, pokud nebude pršet, bychom vystavěli lešení kolem věžičky poustevny (byla opravu používána jako sanktusník) a začali dokončovat spodní patro.

Do 20. září je na městském úřadě - Horním zámku v Teplicích nad Metují otevřená výstava o životě a díle sochaře Emila Schwantnera. Tento rodák z Královce u Trutnova je autorem mnoha děl - od dekoračních předmětů z porcelánu, přes vynikající sochy zvířat, busty osobností až po pomníky padlým 1. světové války. Těch se jen málo dochovalo do dnešních dnů, už hitlerovcům se znelíbil jejich protiválečný duch a většinu ostatních zničili naši dědové po válce, jako ten náš teplický. Vernisáž proběhla v neděli 12.7. v 17 hodin v parčíku u městského úřadu, u zdi zbylé z pomníku padlých. Je to mimořádná příležitost dozvědět se o kousku zapomenuté historie zdejšího kraje.
Otevřeno:
Po, St, Pá, So, Ne 10 - 17 hodin
Út, Čt 10-14 hodin.

Jako každoročně i letos L. Šikut pořádal festival Varhanní léto, jehož dva koncerty proběhly i v našem kostelíku.

(červen 2020) Noc kostelů jsme letos nekonali, což mě zpětně trochu mrzí, měl jsem jiné povinnosti. Poustevnu, byť v rekonstrukci, je ale možné kdykoli navštívit. Buď je přítomen kolega Šikut, který zde tráví mnoho času na zahradě nebo mi můžete zavolat na 774366522.

Letos plechovou střechu opravovat nebudeme (grant z ministerstva jsme nedostali), nový okapový sběrač bychom nicméně osadili. Pokud se nám přihlásí nějací dobrovolníci, mohli bychom provést i to odvodnění kolem poustevny.
Na podzim nám měli přijet pomoct dobrovolníci z Anglie. Nakonec nepřijedou, kvůli koronaviru museli termíny prací v Čechách posunout. Veřme, že se k nám vypraví příští rok.

Plán na letošní rok 2020. Dokončíme opravu spodního patra zvoničky a opravíme třetí komín. Uspěli jsme v grantu českoněmeckého fondu budoucnosti, budeme tak moci zaplatit odborné práce. Dále je dobré udělat odvodnění poustevny, což obnáší obkopat zdi ze strany zahrady, zkontrolovat či opravit jílovou izolaci, položit drenážní žlaby a svést je do šachty vybudované v roce 2012. Dost prací lze provést formou brigády. Pokud vás zajímá historie a rádi byste pomohli s opravou, napište nám e-mail nebo volejte na 774366522. O prázdninách bychom uspořadali pracovněstudijní týden, včas upřesníme. Rádi bychom také dokončili opravu plechové střechy nad chodbou a osadili okapy. Zatím tam máme provizorní, které při větších lijácích nestačí. S tím se budeme hlásit o grant ministerstva kultury na letošní rok.

Leden 2020, konečně sníh...


V roce 2019 se nám bohužel nepodařilo začít s opravou roubení. Důvodů je více (ten hlavní - nezajistili jsme dřevo ze zimní těžby - slabá urgence u dodavatele). Dotaci 400 000 Kč z královéhradeckého kraje a ministerstva kultury jsme vrátili. Byla to škoda, oprava se opozdí. Ministerstvo kultury peníze ihned poskytlo jiné památce. Jsem tomu rád, někomu udělali radost, tak jako nám ji někdo jiný udělal v roce 2014, kdy jsme na podzim dostali ještě dodatečně dotaci a mohli plánovanou etapu dokončit celou - i s položením šindele.

Od 7. do 14. září 2019 jsme hostili skupinu dobrovolníků z Anglie ze sdružení The Friends of Czech Heritage neboli Přátelé českých památek. Byla to pro nás velká čest i velká pomoc. Práce vedl Filip Trunečka, odborník na rekonstrukce památek, který k nám tuto skupinu pozval. Dozdívali jsme koruny zdí, které byly odbourány při rekonstrukci krovu z důvodů rozšíření dřevomorky a postavili krásné záklenky nad okny. Byl to nevšední zážitek. Skupinu tvořili jak starší zkušení zedníci, tak i mladí studenti a studentky architektury. Bylo úžasné sledovat jejich nadšení a práci, při které zněly písně Beatles. Tito lidé mají skutečně rádi naše památky a chtějí nám pomoci je opravit. Aby nám nepracovali v neděli, ukázali jsme jim tento den okolí - diezenhoferovské kostely na Broumovsku, dřevěný kostelík, Valmadiho renesanční kostel ve Zdoňově a zaujaly i broumovské selské dvory, které se často buď rozpadají nebo jsou již necitlivě přestavěny. Tímto děkujeme sponzorům - materiál a práci vedoucího zedníka zaplatilo město Teplice nad Metují. Dopravu dobrovolníků z letiště a zpět zajistila firma Deymed Diagnostic z Hronova.
Jako každoročně i letos L. Šikut vedl festival Varhanní léto, jehož několik koncertů proběhlo i v našem kostele.


V pátek 24.5.2019 jsme se zapojili do akce Noc kostelů. Návštěvníci si prohlédli náš barokní kostel včetně krovu a věže. Prováděli jsme i poustevnou, která má v současné době opravenou střechu, ale její cely jsou v dezolátním stavu. V létě bychom rádi začali s opravou roubení a na podzim budeme dozdívat vybourané koruny zdí.

S naší poustevnou to sice nesouviselo, ale v sobotu 4.5.2019 se konala tradiční pouť do Vambeřic v Kladsku.

leden 2019: Letos bychom rádi přistoupili k nejnáročnější části opravy - roubení. Spodní trám se musí celý vyměnit spolu s minimálně třetinou trámů. Budeme se snažit zdravé části ponechat, zvláště pak roh roubení s pro nás cenným otesáním. Samozřejmě by bylo jednodušší postavit nové roubení celé, ale to bychom smazali kus historie poustevny, což by byla nenahraditelná škoda. Repliku lze kdykoli udělat, ale tím se ztratí informace o způsobu práce tehdejšího tesaře, o jeho nástrojích, o vývoji poustevny, které dokládají např. různé už nepoužívané vytesané otvory.

Dostali jsme příspěvek města, přispěje nám Královéhradecký kraj a Ministerstva kultury ČR z Havarijního programu.


O letošních Vánocích je poustevna otevřena pro veřejnost do 1.1.2019 včetně denně od 11:00 - 13:00 hodin a na Silvestra navíc i od 23:00 hodin. Každá prohlídka končí ukázkou české vánoční varhanní tvorby. Je možné se objednat i kdykoli jindy na telefonu 776 869 379. Provází a hraje L. Šikut. K vidění je kostel s nevšední nástropní malbou, dovnitř samotné poustevny lze jen nahlédnout.

prosinec 2018 - Dokončili jsme statické zajištění kamenné zdi, na které stojí vnější roubené stěny. Příští rok bychom rádi zahájili opravu roubení a tím se zbavili poslední části, kde je dřevomorka v aktivním stavu. Výkopy s táhly budou zasypány pěnovým sklem a částečně zakryty. Podlahy jsou rozebrané, budou obnoveny v další etapě opravy po roubení. Byl proveden nátěr šindelí zvoničky.

Ve čtvrtek - pátek 6. - 7. listopadu 2018 proběhla v Praze českoněmecká konference o záchraně památek SACRUM 2018, pořadatelem je sdružení Omnium. Bylo to milé setkání s jinými nadšenci i památkáři z Čech a Německa.

V sobotu 25.8. jsme se rozloučili P. Marianem Lewickým, děkanem z Police nad Metují. Několik let dojížděl i k nám do Teplic jako farář excurrendo. Nejsilnější vzpomínku na něj mám z pravidelných farních setkáních po středeční mši před 17 lety, kdy jsem do Teplic přišel. Do té doby jsem znal živou studentskou farnost v Brně a o malé farnosti v sudetech jsem si nedělal iluze. Bylo to něco nečekaného. Za jeho působení Teplická farnost kvetla. Po dvou letech jsme dostali nového faráře a farnost se vrátila do sudetské reality. Každé další setkání s Marianem bylo velice milé i obohacující - ať při příležitostné návštěvě Police, na pouti do Vambeřic, při křtu dětí či ve zpovědnici. Úžasný zážitek byla poutní mše u P. Marie Pomocné na Kamenci v roce 2011, kdy byl kostel po letech zavření otevřen. Díky pane faráři, budete nám chybět...

prosinec 2017: Ukončili jsme IV. etapu. Podařilo se nám dokončit střechu až ke kostelu, což znamenalo opravu krovu a položení nové štípané šindele. Dost přemýšlení dal řemeslníkům přechod ze šindelové střechy na plechovou v úžlabí na straně svažující se do zahrady. Opravili jsme další komín a přezdili štítovou zeď s nikou, kde byla pravděpodobně socha patrona poustevníků. Na fotografii je zatím bez fasády. Opravili jsme věžičku zvoničky a nově položili úzký štípaný šindel. Na ní jsme nechali vyrobit osmiboký plechový límec a osadili novou makovici. Původní železný kříž jsme naimpregnovali moderním restaurátorským lakem. Vždy se snažíme zachovat co nejvíce původních prvků. Tesařské práce provádí tesař David Stejskal ručně tradiční technologií a zednické Filip Trunečka použitím místních materiálů a zachování tehdejšího vzhledu.

Tím jsme zase o krůček blíže k vysněnému cíli - opravit poustevnu pro malé muzeum i místu pro setkání. Já si to představuji jako muzeum peří z jednoho známého filmu. V současné době máme opraven krov, ale místnosti jsou v dezolátním stavu. Koruny zdí jsou odbourány, roubení je stále s dřevomorkou. Dosáhli jsme bodu, kdy je poustevna nejméně obyvatelná. Poustevnu je i tak možné navštívit. Ladislav Šikut s pomocníky zde bude celé prázdniny provázet každodenně, mimo ně o víkendech. Kostel má sice mobiliář odvezen, ale je v celkem dobrém stavu. Zaujme zde především nevšední freska s iluzorní architekturou a bohatou symbolikou. Poustevna je v opravě, ale je možné do ní opatrně nahlédnout. Poustevnická zahrada je nyní krásně rozkvetlá.

Na opravu nám z větší části příspívá Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. Velice děkujeme městu za věnování dřeva, technickou podporu i za finanční příspěvek. Děkujeme panu Oldovi Schejbalovi za provedení restaurátorského průzkumu a impregnaci kříže a uměleckému restaurátoru Janu Machovi z Červeného Kostelce za finální povrchovou úpravu makovice. Dále děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky a v neposlední řadě panu Ročárkovi za ochotné zapůjčení nářadí.


2017: Pokračují práce na opravě poustevny. Letos mimo jiné dokončíme opravu krovu a přezdíme vstupní portál. Zatím mají tesaři natesané potřebné trámy z kulatiny, kterou jsme darem dostali od města. Od 25. srpna s přestávkami sestavují krov.

Následovat bude přezdění portálu a nakonec bude položena šindel. Plánujeme také opravu dvou komínů i sanktusníku.


V sobotu dne 20. května 2017 v 11 hodin v poustevně a kostele P. Marie Pomocné se konalo setkání saleziánů spolupracovníků, viz zde. Obsahem byla mše s křtem, setkání na zahradě a pouť ke kříži smíření na Bukové hoře. Pěkné počtení je zde.

Letos budeme pokračovat etapou IV. opravy poustevny - dokončení rekonstrukce střechy, dozdění komínů a štítové zdi. Hlavními sponzory budou Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury a město Teplice nad Metují.

Letos přes prázdniny se budou konat prohlídky poustevny s výkladem každý den 9:30 až 12:00 a 14:00 až 17:45. Více v plakátku.

V kostelele P. Marie Pomocné se konají pravidelné bohoslužby první sobotu v měsíci v 8:00 hodin.

Současný stav
Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedena výměna krytiny. Plechová střecha nad spojovací chodbou a sakristií je v celkem dobrém stavu. V projektu máme předepsanou výměnu za měď. Sanktusník je opraven. Máme provedeno statické zajištění zdi, na kterém stojí roubená stěna. K ukončení hrubých oprav nám zbývá roubení, které stále obsahuje dřevomorku, dále je třeba dozdít vybourané koruny zdí. Potom je třeba vyměnit podlahy a doplnit stropy. Poté přikročíme k úpravám interiéru poustevny. O průběhu rekonstrukce podrobněji v sekci rekonstrukce.
Kostel je v použitelném stavu, stále slouží k pravidelným bohoslužbám. Fresky jsou ve velmi dobrém stavu, před cca 120 lety byly údajně částečně přemalovány (zatím nalezené informace se rozcházejí). Ve stropních trámech zapuštěných do stěny přiléhající k poustevně byla ovšem dřevomorka nalezena, nyní je v suchém stadiu. V blízké budoucnosti je třeba provést jejich opravu. V sakristii je propadlý strop, což vypadá hrozivě, ale další havárie nehrozí, proto tuto opravu odkládáme, až budou provedeny opravy částí bezprostředně ohrožující stavbu - což je střecha a roubení poustevny. Dřevomorka je v suchém stadiu v kostele ve dřevěné podlaze, kterou budeme muset časem vyměnit.
Dále jsme dřevomorku nalezli v roce 2019 v pozednici kostela, místo jsme ihned ošetřili, prasklou střešní šablonu vyměnili. Od té doby se zatím neobjevila.