Účetnictví
Zde najdete informace o financování opravy poustevny - o veřejné sbírce, průběžné vyúčtování každého roku a nakonec vyúčtování každé etapy opravy. Nejsou zde uvedeny drobné poplatky, jako např. správní poplatek k vydání stavebního povolení, daň z nemovitostí, nějaký materiál, což sponzoruje účetní spolku.

Prohlídky nejsou součástí účetnictví sdružení, vede je průvodce Mgr. Šikut. Nicméně 6000Kč z výtěžku z prohlídek roku 2015 bylo použito na uhrazení elektřiny spotřebované v kostele a poustevně (behem rekonstrukce, během hry na varhany, něco málo mší) farnosti Teplice nad Metují, na kterou je elektřina psána.

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka byla otevřena 1.7.2014 a je na dobu neurčitou. Po skončení každého roku podáváme zprávu Královéhradeckému kraji, které v pdf naleznete zde. Předcházející veřejná sbírka (2011 až 2013) je skončena, vyúčtování v každém roce i celkové naleznete zde.

Oprava
Podstatnou část financí na opravu tvoří dotace Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a města Teplic nad Metují. Menší část přispěl předseda spolku a zbylou část tvoří příspěvky návštěvníků do veřejné sbírky. Nejsou zde uvedeny všechny drobnější výdaje související s rekonstrukcí, např. nákup některého nářadí na opravu, nějaký materiál (krajiny na úžlabí, část fošen), poplatek za skládku nebezpečného odpadu, což hradí předseda spolku. Veškeré dřevo ve formě kulatiny jsme jako dar dostali od města, včetně jeho dopravy. Dále nám město jako dar zajišťuje přesun materiálu - trámů, latí, odváží konternery se sutí. Nakonec nám i poskytlo nějaké pomocné dřevo - prkna a trámky.

Celkový přehled
Celkový rozpočet opravy 3 500 000 Kč
Cena dosud provedených prací 1 043 661 Kč

Plán na rok 2017
jisté příspěvky plánované práce
dotace KH kraje 275 000
dotace MK 150 000
dotace města 40 000
tesařské práce 230 000
zednické práce 158 000
šindelář 325 000
celkem 465 000 713 000

Rok 2016
účet sdružení příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30
dotace města 40000
dar soukromých osob 30100
úroky 1,50
tesařské práce 68366
uložení lepenky na skládku 2685
vodné 146
bankovní poplatky 34
celkem 70101,50 71234,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44
příspěvek dárců na účet 20000
příspěvek dárců do pokladničky 4229
úroky 0,21
tesařské práce 23896
bankovní poplatky 39
celkem 24229,21 23935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar soukromé osoby 8639
zakrývací plachty 3434
Lignofix E-Profi - impregnace dřeva 1853
líh na ředění lignofixu 490
daň z nemovitostí 2862
správní poplatek - prodl.stav.povolení 1000
celkem 8639 8636

Rok 2015
účet sdružení příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64
dotace města 40000
dotace KH kraje 135000
dotace MK 180000
dar soukromé osoby 14000
úroky 3,66
tesařské práce 129062
šindel + pokládka 210673
zednické práce 13500
latě 8712
lignofix 5826
vodné 110
bankovní poplatky 52
celkem 369003,66 367935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21
příspěvek dárců na účet 4200
příspěvek dárců do pokladničky 3428
cena portálu PRO PAMÁTKY 5000
úroky 0,23
tesařské práce 11550
bankovní poplatky 39
celkem 12628,23 11589,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44

platby v hotovosti příjmy výdaje
sponzor 16615
latě 6900
doprava šindele 6900
fošny 1815
lignofix 512
doprava trámů rukou 580
komínový věnec Granit Lipnice 2873
celkem 16615 16615

Rok 2014
účet sdružení příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71
dotace města 40000
dotace MK - krov 200000
dotace MK - šindel 160000
dar sdružení 34100
úroky 5,33
tesařské práce 263550
šindel + pokládka 195947,40
latě 8738
lignofix 10325
plachty 1250
bankovní poplatky 49
celkem 434105,33 479859,40
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15
příspěvek dárce na účet 1000
pokladnička 4646
úroky 0,06
tesařské práce 4800
doprava trámů 871
bankovní poplatky 27
celkem 5646,06 5698,00
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21

Rok 2013
účet sdružení příjmy výdaje
dotace města 40000
úroky 3,89
NPÚ - SHP průzkum 4315
bankovní poplatky 7
celkem 40003,89 4322,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
příjmy (pokladničkou, vklady na účet) 4965
úroky 0,21
NPÚ - SHP průzkum 5685
bankovní poplatky 27
celkem 4965,21 5712,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15

Rok 2012
účet sdružení příjmy výdaje
dotace města 40000
dotace MK ČR 106000
dar sponzora 71500
vstupné 7750
úroky 1,57
firma Myška 142235
projektová dokumentace 71460
archeologický průzkum 1805
bankovní poplatky 42
celkem 225251,57 215542,00
zůstatek účtu dne 31.12.2012 10192,82

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
příjmy (pokladničkou, vklady na účet) 18452
úroky 0,29
firma Myška 7809
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8086
archeologický průzkum 2303
bankovní poplatky 93
celkem 18452,29 18291,00
zůstatek účtu dne 31.12.2012 844,92

Účetnictví jednotlivých etap rekonstrukce
Etapa I - rekonstrukce sklepa příjmy výdaje
dotace MK ČR 106000
dotace města 40000
veřejná sbírka 18452
vstupné 7750
firma Myška 150048
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8086
archeologický průzkum 4108
celkem 172202 162242

etapa II - střecha s valbou příjmy výdaje
dotace MK ČR 360000
dotace města (tento a min. rok) 80000
dary (sbírka, účet sdružení) 39746
tesařské práce 269221
šindel vč. latí 204685,40
různý materiál 11575
celkem 479746 485481,40

etapa III - střední část střechy příjmy výdaje
dotace MK ČR 180000
dotace KH kraje 135000
dotace města 40000
dary (sbírka, účet sdružení) 43243,23
tesařské práce 140612
šindel + pokládka 210673
zednické práce 13500
zbylý materiál + doprava 31153
kulatina, věnovaná městem
celkem 398243,23 395938,00