Účetnictví
Zde najdete informace o financování opravy poustevny - o veřejné sbírce, průběžné vyúčtování každého roku a nakonec vyúčtování každé etapy opravy. Nejsou zde vždy uvedeny drobné poplatky, jako např. správní poplatek k vydání stavebního povolení, daň z nemovitostí, nějaký materiál, což sponzoruje účetní spolku.

Prohlídky nejsou součástí účetnictví spolku, vede je průvodce kolega Šikut. Z prohlídek spolek v roce 2012 obdržel 7200Kč.

Podle nájemní smlouvy by měl spolek hradit elektřinu spotřebovanou v kostele a poustevně. Elektřina je spotřebovávána během hry na varhany při koncertech L. Šikuta a jejich přípravě, při několika mších a během opravy poustevny. Do roku 2014 ji hradila částečně sponzorsky farnost a částečně L. Šikut. Roku 2015 L. Šikut uhradil celou částku 6000Kč z prohlídek a koncertů. V roce 2017 5427Kč. Roku 2018 byla spotřeba v hodnotě 16602Kč. Nárůst ceny byl způsoben topením na začátku zimy 2017 pod plachtou a geotextilií přikrývající nově vystavěnou štítovou zeď. L.Šikut uhradil z prohlídek a koncertů 5000Kč a zbytek 11602 Kč spolek. Tyto částky (kromě poslední) tedy nejsou vedeny v účetnictví spolku.

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka byla otevřena 1.7.2014 a je na dobu neurčitou. Po skončení každého roku podáváme zprávu Královéhradeckému kraji, které v pdf naleznete zde. Předcházející veřejná sbírka (2011 až 2013) je skončena, vyúčtování v každém roce i celkové naleznete zde.

Oprava
Podstatnou část financí na opravu tvoří dotace Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a města Teplic nad Metují. Menší část přispěl předseda spolku a zbylou část tvoří příspěvky návštěvníků do veřejné sbírky. Nejsou zde uvedeny všechny drobnější výdaje související s rekonstrukcí, např. nákup některého nářadí na opravu, nějaký materiál (krajiny na úžlabí, část fošen), poplatek za skládku nebezpečného odpadu, což hradí předseda spolku. Veškeré dřevo ve formě kulatiny jsme jako dar dostali od města, včetně jeho dopravy. Dále nám město jako dar zajišťuje přesun materiálu - trámů, latí, odváží konternery se sutí. Nakonec nám i poskytlo nějaké pomocné dřevo - prkna a trámky.

Celkový přehled
Celkový rozpočet opravy 3 500 000 Kč
Cena dosud provedených prací 1 762 484 Kč

Plán na rok 2018
jisté příspěvky plánované práce
dotace KH kraje 81000
dotace města 40 000
zednické práce - statické zajištění, komín, dozdění 200 000
celkem 81000 ?

Rok 2017
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80
dotace města 40000
dotace Ministerstvo kultury 300000
dotace Královéhradeckého kraje 276000
dary 85200
úroky 6,65
tesařské práce (Stejskal, Růžička, …) 215494
zednické práce (Trunečka) 158635
pokrývačské práce (Stejskal) 275757
Materiál – latě, část šindelí 46502
daň z nemovitostí 2862
vodné 148
bankovní poplatky 182
celkem 701206,65 699580,00
zůstatek účtu dne 31.12.2017 1684,45

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65
příspěvek dárců na účet 5000
příspěvek dárců do pokladničky 6358
úroky 0,15
Materiál – lignofix 5508
tesařské práce (David Stejskal) 7000
bankovní poplatky 31
celkem 11358,15 12539,00
zůstatek účtu dne 31.12.2017 198,80

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar 6404
tesařské práce 3500
sušení šindele 2904
poplatky – výpis z katastru 300
celkem 6404 6404

Rok 2016
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30
dotace města 40000
dar soukromých osob 30100
úroky 1,50
tesařské práce 68366
uložení lepenky na skládku 2685
vodné 146
bankovní poplatky 34
celkem 70101,50 71234,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44
příspěvek dárců na účet 20000
příspěvek dárců do pokladničky 4229
úroky 0,21
tesařské práce 23896
bankovní poplatky 39
celkem 24229,21 23935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar 8639
zakrývací plachty 3434
Lignofix E-Profi - impregnace dřeva 1853
líh na ředění lignofixu 490
daň z nemovitostí 2862
správní poplatek - prodl.stav.povolení 1000
celkem 8639 8636

Rok 2015
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64
dotace města 40000
dotace KH kraje 135000
dotace MK 180000
dar 14000
úroky 3,66
tesařské práce 129062
šindel + pokládka 210673
zednické práce 13500
latě 8712
lignofix 5826
vodné 110
bankovní poplatky 52
celkem 369003,66 367935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21
příspěvek dárců na účet 4200
příspěvek dárců do pokladničky 3428
cena portálu PRO PAMÁTKY 5000
úroky 0,23
tesařské práce 11550
bankovní poplatky 39
celkem 12628,23 11589,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar 16615
latě 6900
doprava šindele 6900
fošny 1815
lignofix 512
doprava trámů rukou 580
komínový věnec Granit Lipnice 2873
celkem 16615 16615

Rok 2014
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71
dotace města 40000
dotace MK - krov 200000
dotace MK - šindel 160000
dar sdružení 34100
úroky 5,33
tesařské práce 263550
šindel + pokládka 195947,40
latě 8738
lignofix 10325
plachty 1250
bankovní poplatky 49
celkem 434105,33 479859,40
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15
příspěvek dárce na účet 1000
pokladnička 4646
úroky 0,06
tesařské práce 4800
doprava trámů 871
bankovní poplatky 27
celkem 5646,06 5698,00
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21

Rok 2013
účet spolku příjmy výdaje
dotace města 40000
úroky 3,89
NPÚ - SHP průzkum 4315
bankovní poplatky 7
celkem 40003,89 4322,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
příjmy (pokladničkou, vklady na účet) 4965
úroky 0,21
NPÚ - SHP průzkum 5685
bankovní poplatky 27
celkem 4965,21 5712,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15

Rok 2012
účet spolku příjmy výdaje
dotace města 40000
dotace MK ČR 106000
dar 71500
vstupné 7750
úroky 1,57
firma Myška 142235
projektová dokumentace 71460
archeologický průzkum 1805
bankovní poplatky 42
celkem 225251,57 215542,00
zůstatek účtu dne 31.12.2012 10192,82

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
příjmy (pokladničkou, vklady na účet) 18452
úroky 0,29
firma Myška 7809
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8086
archeologický průzkum 2303
bankovní poplatky 93
celkem 18452,29 18291,00
zůstatek účtu dne 31.12.2012 844,92

Účetnictví jednotlivých etap rekonstrukce
Etapa I - rekonstrukce sklepa příjmy výdaje
dotace MK ČR 106000
dotace města 40000
veřejná sbírka 18452
vstupné 7750
firma Myška 150048
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8086
archeologický průzkum 4108
celkem 172202 162242

etapa II - střecha s valbou příjmy výdaje
dotace MK ČR 360000
dotace města (tento a min. rok) 80000
dary (sbírka, účet sdružení) 39746
tesařské práce 269221
šindel vč. latí 204685,40
různý materiál 11575
celkem 479746 485481,40

etapa III - střední část střechy příjmy výdaje
dotace MK ČR 180000
dotace KH kraje 135000
dotace města 40000
dary (sbírka, účet sdružení) 43243,23
tesařské práce 140612
šindel + pokládka 210673
zednické práce 13500
zbylý materiál + doprava 31153
kulatina, věnovaná městem
celkem 398243,23 395938,00

etapa IV - dokončení střechy příjmy výdaje
dotace MK ČR 300000
dotace KH kraje 276000
dotace města 40000
dary 102962,15
tesařské práce 225994
pokrývačské práce 275757
zednické práce 158635
zbylý materiál + doprava 54914
kulatina, věnovaná městem
celkem 718962,15 718823,0