Rekonstrukce
Plán nejbližších oprav

     Současný stav: Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedeno položení šindele. Přechod na stávající plechovou pozinkovanou střechu je proveden jen k prvnímu úplnému falcu. Zbývající část je v celkem dobrém stavu, její výměnu provedeme až po opravě havarijních částí poustevny. Je opravena a natřena šindelová báň zvoničky poustevny, opraven kříž s novou makovicí. Jsou opraveny všechny tři komíny a přezděn vstupní portál. Fasáda bude provedena až s opravou niky na sousední zdi kostela. Je provedeno statické zajištění vnější zdi a jsou dozděna většina odbouraných korun zdí. Stropy v místnostech jsou obnoveny - na chodbách provedeme až po opravě roubení. Podlahy jsou rozebrány. Roubení je znovu vystavěno do poloviny výšky po délce celé chodby, část prahové srubnice byla natesána z dubu.

     Plán na rok 2023: Pokud najdeme dost příspěvků, budeme v roubení pokračovat, ideálně ho dokončíme. Dále provedeme některé zednické práce v interiéru.

Celkový postup
     Pro sestavení projektové dokumentace a prací s tím spojených jsme vybrali firmu INRECO s.r.o, Hradec Králové, která má s opravou památek dlouholeté zkušenosti. Stavebně-historický průzkum nám vytvořil Národní památkový ústav (ú.p. Josefov).

     Vzhledem k rozšíření dřevomorky bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou fází. V první půjde o záchranu poustevny: zjištění, co lze zachránit, napadené části vyměnit a zbylé ošetřit. Rostlou dřevomorku zlikvidovat, ohniska byla nalezena ve stropě. Dále staticky zajistit sklep a opravit střechu. Poustevna se nechá nějaký čas v podobě hrubé stavby. Ve druhé fázi půjde o rekonstrukci do žádané historické podoby.

     Rekonstrukci střechy jsme rozdělili do třech částí - oprava střechy JV křídla s valbou, oprava střední části střechy se zvoničkou a zbylé části včetně štítové zídky. Následovat bude roubení.

     V kostele byla nalezena dřevomorka v některých stropních trámech, na některých místech dřevěné podlahy a ve stropu sakristie. Do těchto míst dnes nezatéká (v minulosti tomu tak pravděpodobně bylo), houba není ve zhoubném stadiu (je ve spavé fázi), proto jsme tyto opravy odložili na dobu, až budou provedeny nejnaléhavější opravy poustevny, kde je dřevomorka aktivní.


Průběžný popis
Rok 2022 - etapa VII/I (oprava roubení)
Čtyři opravené řady roubení.


Zadní část roubení.


Položení prahových srubnic v rohové části.


Výstavba roubení.


Zednické práce byly provedeny dobrovolníky z Anglie pod vedením Filipa Trunečky.
Omítky ve druhé cele.


Dozdění koruny zdí v předsíni.


Současně jsme i natírali šindel po 5 letech a zvoničku.


Rok 2021 - etapa VI (stropy)


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018 - etapa V (statické zajištění)


Rok 2017 - etapa IV (dokončení střechy)


Rok 2016


Rok 2015 - etapa III (střední část střechy)


Rok 2014 - etapa II (střecha s valbou)


Rok 2012 - etapa I (sklep)


Rok 2011 - příprava


Rok 2010 - založení spolkuHlavní problémy - stručně:

Návrh oprav podle projektu - časový harmonogram závisí na získaných financích

Zprávy
Výroční zprávy o činnosti spolku z roků 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Některé vyšly ve zpravodaji města Teplické ozvěny.