Rekonstrukce
Zprávy
Výroční zprávy o činnosti spolku z roků 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Některé vyšly ve zpravodaji města Teplické ozvěny.

Plán oprav etapy V - rok 2018

     Současný stav: Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedeno položení šindele. Přechod na stávající plechovou pozinkovanou střechu je proveden jen k prvnímu úplnému falcu. Zbývající část je v celkem dobrém stavu, její výměnu provedeme až po opravě havarijních částí poustevny. Je opravena báň sanktusníku poustevny a pokryta úzkým šindelem. Jsou opraveny dva komíny a přezděn vstupní portál. Fasáda bude provedena až s opravou niky na sousední zdi kostela.

     Plán na rok 2018: Přípravná práce před opravou roubení - dokončení statického zajištění vnější zdi, na které roubení stojí, tj. stažení ocelovými táhly. Část již byla provedena v roce 2012 na úrovní sklepa, nyní bude dokončeno v úrovni podlah 1NP. Pokud budeme mít dostatek financí, rádi bychom provedli i přezdění posledního třetího komínu, který jsme nechali ubouraný pod šindelí. Obě práce by měl provádět Filip Trunečka, odborník na památkové zednické práce.
     Letos by měly být provedeny některé tesařské práce, na které se v minulosti nedostalo - např. oprava říms a bednění sanktusníku.

     Sponzoři: Na letošní část nám přispělo město Teplice nad Metují částkou 40000 Kč a dále jsme požádali Královéhradecký kraj.

Celkový postup
     Pro sestavení projektové dokumentace a prací s tím spojených jsme vybrali firmu INRECO s.r.o, Hradec Králové, která má s opravou památek dlouholeté zkušenosti. Stavebně-historický průzkum nám vytvořil Národní památkový ústav (ú.p. Josefov).

     Vzhledem k rozšíření dřevomorky bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou fází. V první půjde o záchranu poustevny: zjištění, co lze zachránit, napadené části vyměnit a zbylé ošetřit. Rostlou dřevomorku zlikvidovat, ohniska byla nalezena ve stropě. Dále staticky zajistit sklep a opravit střechu. Poustevna se nechá nějaký čas v podobě hrubé stavby. Ve druhé fázi půjde o rekonstrukci do žádané historické podoby.

     Rekonstrukci střechy jsme rozdělili do třech částí - oprava střechy JV křídla s valbou, oprava střední části střechy se sanktusníkem a zbylé části včetně štítové zídky. Následovat bude roubení.

     V kostele byla nalezena dřevomorka v některých stropních trámech, na některých místech dřevěné podlahy a ve stropu sakristie. Do těchto míst dnes nezatéká (v minulosti tomu tak pravděpodobně bylo), houba není ve zhoubném stadiu (je ve spavé fázi), proto jsme tyto opravy odložili na dobu, až budou provedeny nejnaléhavější opravy poustevny, kde je dřevomorka aktivní.

Průběžný popis
     Je hotov biologický průzkum, dokončena projektová dokumentace, proveden stavebně-historický průzkum a vydáno stavební povolení.

     V roce 2012 byla provedena hrubá oprava sklepa, odstraněn havarijní stav, vybudován odvod dešťové vody sklepem, načisto opravena jedna komora sklepa. Provedeno statické zajištění v úrovni sklepa. Provizorně byl opraven štít nad vchodem - zídka byla ubourána, střecha vyspravena lepenkou. Centra dřevomorky ve stropech byla odstraněna rozebráním stropů. Roubení však nebylo možné dostatečně rozebrat z důvodů možného narušení statiky krovu. Dřevomorka, která zůstala v roubení a horních částí zdí, se tak vrátila do spavé fáze.

     V roce 2014 byl opraven krov a položena šindel v části poustevny s valbovou střechou. Tesařské práce vedl pan David Stejskal a položení šindele provedl pan Michal Pořický.

     V roce 2015 byl opraven krov ve střední části, což zahrnuje úžlabí, nároží a kolem sanktusníku, a položena šindel. Sanktusník jsme pouze rozebrali a zakryli, z finančních důvodů jsme k opravě nepřistoupili. Byl opraven komín černé kuchyně. Tesařské práce vedl opět pan David Stejskal, položení šindele provedl pan Michal Pořický a zednické práce byly svěřeny panu Filipu Trunečkovi.

     V roce 2017 byl dokončen krov poustevny a položena šindel. Vytvořeno plechové úžlabí. Střecha nad spojovací chodbou a sakristií krytá plechem zatím zůstane v původním stavu. Byl opraven druhý komín a nově vyzděna štítová zeď. Byl opraven sanktusník. Tesařské práce vedl opět pan David Stejskal, který letos pokládal i šindel. Zednické práce provedl jako loni Filip Trunečka.


Hlavní problémy - stručně:

Návrh oprav podle projektu - časový harmonogram závisí na získaných financích

Uskutečněné práce v roce 2017 - etapa IV

Uskutečněné práce v roce 2015 - etapa III

Uskutečněné práce v roce 2014 - etapa II

Uskutečněné práce v roce 2012 - etapa I

Uskutečněné práce v roce 2011