Rekonstrukce
Zprávy
Zpráva z dubna 2017
Zpráva z května 2016
Zpráva z dubna 2015
Zpráva z roku 2014
Zpráva z roku 2013
Zpráva z roku 2012

Plán oprav etapy IV - rok 2017

     Současný stav: Je dokončena oprava větší části krovu a provedena výměna krytiny na příslušné části střechy. Na zbývající část navazuje plechová střecha v celkem dobrém stavu. V projektu máme předepsanou výměnu za měď. Sanktusník je odstrojen a provizorně zakryt. Štítová zeď je staticky narušena, je provizorně podepřena. Její horní část je ubourána od roku 2012 a zakryta lepenkou. Komín nad černou kuchyní je opraven, další v zadní části ubourán a třetí je v letos opravované části.

     Práce: Filip Trunečka, odborník na památkové zednické práce, provede zbourání a nové vyzdění štítové zdi se vstupem a nikou. Opravu krovu povede opět David Stejskal pomocí ručně tesaných trámů. Bude dokončena oprava barokního krovu zakončeného štítovou zdí. Na ní kolmo navazuje krov nad spojovací chodbou podél kostela, který je z pozdější doby a je zakryt plechem. Zde bude provedena oprava a položení mědi jen v nejnutnějším rozsahu tak, aby se dala položit šindel. Barokní krov bude zakryt šindelem ve dvojitém krytí, práce povede opět Michal Pořický. Letos by také měly být přezděny dva zbývající komíny. Nakonec by se mělo přistoupit k opravě sanktusníku.

     Sponzoři: Na letošní část nám přispěje Královéhradecký kraj, dále Ministerstvo kultury ČR a město Teplice nad Metují. Děkujeme za každý dar, na dokončení letošních zamýšlených prací nám stále část peněz chybí.

Celkový postup
     Pro sestavení projektové dokumentace a prací s tím spojených jsme vybrali firmu INRECO s.r.o, Hradec Králové, která má s opravou památek dlouholeté zkušenosti. Stavebně-historický průzkum nám vytvořil Národní památkový ústav (ú.p. Josefov).

     Vzhledem k rozšíření dřevomorky je nutné rekonstrukci rozdělit do dvou fází. V první půjde o záchranu poustevny: zjištění, co lze zachránit, napadené části vyměnit a zbylé ošetřit. Rostlou dřevomorku zlikvidovat, ohniska byla nalezena ve stropě. Dále staticky zajistit sklep a opravit střechu. Poustevna se nechá nějaký čas v podobě hrubé stavby. Ve druhé fázi půjde o rekonstrukci do žádané historické podoby.

     Rekonstrukci střechy jsme rozdělili do třech částí - oprava střechy JV křídla s valbou, oprava střední části střechy se sanktusníkem a zbylé část včetně štítové zídky. Následnovat bude roubení.

     V kostele byla nalezena dřevomorka v některých stropních trámech, na některých místech dřevěné podlahy a ve stropu sakristie. Do těchto míst dnes nezatéká (v minulosti tomu tak pravděpodobně bylo), houba není ve zhoubném stadiu (je ve spavé fázi), proto jsme tyto opravy odložili na dobu, až budou provedeny nejnaléhavější opravy poustevny, kde je dřevomorka aktivní.

Průběžný popis
     Je hotov biologický průzkum, dokončena projektová dokumentace. Je také dokončen stavebně-historický průzkum (zjištění a dokumentace stavební historie), i když se ještě doplňuje historie poustevny. Je vydáno stavební povolení.

     Je dokončena hrubá oprava sklepa, odstraněn havarijní stav, vybudován odvod dešťové vody sklepem, načisto opravena jedna komora sklepa. Provedeno statické zajištění v úrovni sklepa, v 1.NP ještě není dokončeno, bude provedeno s rekonstrukcí podlah.

     Je provizorně opraven štít nad vchodem - zídka je ubouraná, střecha vyspravena lepenkou. Obnovení zídky bude provedeno v další fázi.

     Centra dřevomorky ve stropech byla odstraněna rozebráním stropů. Roubení však nebylo možné dostatečně rozebrat z důvodů možného narušení statiky krovu. To musí být provedeno až s celkovou rekonstrukcí dřevěnných částí. Střecha, která není přísl. rok součástí rekonstrukce je opravována lepenkou nebo plachtou, tím odstraněno zatékání. Dřevomorka, která zůstala v roubení a horních částí zdí, se tak vrátila do spavé fáze.

     V roce 2014 byl opraven krov a položena šindel v části poustevny s valbovou střechou. Tesařské práce vedl pan David Stejskal a položení šindele provedl pan Michal Pořický.

     V roce 2015 byl opraven krov ve střední části, což zahrnuje úžlabí, nároží a kolem sanktusníku, a položena šindel. Sanktusník jsme pouze rozebrali a zakryli, z finančních důvodů jsme k opravě nepřistoupili. Byl opraven komín černé kuchyně. Tesařské práce vedl opět pan David Stejskal, položení šindele provedl pan Michal Pořický a zednické práce byly svěřeny panu Filipu Trunečkovi.


Hlavní problémy - stručně:

Návrh oprav podle projektu - časový harmonogram závisí na získaných financích

Uskutečněné práce v roce 2015 - etapa III

Uskutečněné práce v roce 2014 - etapa II

Uskutečněné práce v roce 2012 - etapa I

Uskutečněné práce v roce 2011