Spolek "Zachraňme teplickou poustevnu, z.s."

Účel spolku
Účelem spolku je záchrana a péče o areál ivanitské poustevny a kostela P. Marie Pomocné v Teplicích nad Metují a jeho využití pro duchovní, vzdělávací a kulturní účely.

Vztah k poustevně
Poustevnu má spolek od farnosti Teplice nad Metují v pronájmu za 1 Kč, vztah řeší nájemní smlouva ze dne 8.7.2015 podepsaná administrátorem excurr. farnosti Teplice nad Metují P. Martinem Lanžim a Královéhradeckým biskupstvím. Tato platná nájemní smlouva nahrazuje starší ze dne 9.2.2012. Dne 28.5.2011 spolek (tehdy občanské sdružení) dostal od farnosti souhlas s přípravou rekonstrukce poustevny.